Балкански форум

Заглавие на форум

Скъпи колеги от Балканския регион,

Една от основните цели на нашия проект е да се засилят контактите между Балканските учени в областта на градинарството с цел по-лесното използване и разпространение на научни резултати и тяхното приложение в практиката. Основавайки се на придобитите Европейски знания и подобрената си инфраструктура Институтът по зеленчукови култури „Марица” поема инициативата да подобри партньорските взаимоотношения между Балкански изследователски институти и да служи като Център за разпространение на Европейски знания и практики.

Предложеният тук Балкански Форум предлага отворено пространство за дискутиране на сходни проблеми в областта на градинарството на Балканите; за разпространение на последните новини и достижения на науката; за споделяне на прогресивни знания и оборудване; за реклама на научни продукти и пр.


View Larger Map - Participants

на горе

Вход във форума

Нова регистрация Вход без регистрация

на горе