FOOD Cluster

За инициативата FOOD Cluster

Тази дейност се инициира от RTD-B.4 Regions of Knowledge and Research Potential към Европейската Комисия и цели да се създаде Европейска мрежа от региони, които имат амбиции в хранителния сектор.

„Обединявайки се, регионите ще се учат един от друг, ще укрепят Европейското Изследователско Пространство (ЕИП) в областта на храните и ще повишат конкурентноспособността на Европа чрез междурегионални проекти, базирани на силните им страни. Работейки в насока на увеличаване на обединените Европейски региони ще се създадат „горещи точки” от клъстери по храните, които ще определят регионалните стратегии, ще инвестират в силните страни чрез национални и регионални фондове (FP7/CIP/SF и др.) за създаване на Европейски консорциуми и по този начин за създаване на ЕИП в областта на храните.”

Успешното реализиране на проекта FINE (Fine Innovation Network Europe), финансиран от 6та Рамкова Програма (РП) поставя началото за постигане на тези амбиции. Създадената от FINE мрежа за Западна Европа се разширява и обхваща проекти по храните, финансирани от 7ма РП като по този начин се изгражда Европейски Клъстер по Храните (European Food Cluster). Изследователските и иновационните дейности са водещи при разрешаване на основните проблеми на Европейския Съюз за поддържане на икономически растеж, социална отговорност и устойчиво развитие. Формирането на регионални клъстери е ключов фактор за успеха на приложните изследвания и иновации. Икономическото развитие на даден регион зависи от способността на политиците и предприемачите да превърнат знанието и компетентността в предимство. Това е подходът на Европейския Клъстер по Храните.

Той се състои от 31 Европейски региона, сходни и в същото време различаващи се в своите традиции по отношение на храните, икономиката, политиката, климатичните условия и пр. Включени са представители от 20 страни на Европа, участници в 12 проекта, както и нови партньори – това е мрежа, която е отворена за нови членове и региони в областта на храните. Проектите, участващи в Клъстера са:

1.fineFINE www.networkfine.net

2. raf regions RAF-REGIONS www.rafregions.eu

3. feed to food FEED-TO-FOOD www.fins.uns.ac.rs/feed-to-food

4. CHROMLAB-ANTIOXIDANT chromlab.pmf.ukim.edu.mk

5. balt food qual BALTFOODQUAL www.sigra.lv/baltfoodqual

6. EU balkan vegetables EU-BALKANVEGETABLES www.balkanvegetables.eu

7. safe techno pack SAFETechnoPACK www.safetechnopack.org

8. agforise AGFORISE www.agforise.eu

9. CEFSER

10. FLAVOURE

11. SWOT-CHEMISTRY-FOOD

12. real REAL www.rede-real.eu

Осъществени инициативи на European Food Cluster:

Втора официална среща на FOOD-CLUSTER, 15-16 септември 2008, Брюксел

Участие в Европейската Седмица на Регионите и Градовете (European Week of Regions and Cities), 6-9 октомври, 2008, Брюксел

Трета официална среща на FOOD-CLUSTER; Свързване на Европейските Клъстери по Храните (CONNECTING EUROPEAN FOOD CLUSTERS); 23–25 Февруари 2009 Мерсин, Турция

Участие в Research Connection 2009; Водещо събитие на Европейските изследователски инициативи; 7-8 май 2009, Прага, Република Чехия

Бъдещи инициативи на European Food Cluster:

Четвърта официална среща на FOOD-CLUSTER, 7-9 октомври 2009, Вагенинген, Холандия

на горе

БАЛКАНСКА МРЕЖА - Втора среща - Пълна програма

15
23 – 24 април 2012

град Пловдив – България
Конферентна зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, 32 Брезовско шосе

прочети повече

Балканска мрежа - втора среща

13
23 – 24 април 2012

в Пловдив – България
в Конферентна зала на Института по зеленчукови култури „Марица”, 32 Брезовско шосе

 

прочети повече

Демонстративен пилотен проект "Пловдивска каротина"

12

На 29.11.2011г. в Конферентната зала на ИЗК „Марица” – Пловдив се проведе представянето на доматен сок „Пловдивска каротина”. На срещата присъстваха представители от Министерство на земеделието, Пловдивска земеделска камара, Община „Родопи”; колеги от ИЗК „Марица”, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии, Институт за изследване и развитие на храните, Институт по органична химия с център по фитохимия, както и представители на бизнеса.

 

прочети повече

Резултати от първата среща на Балканската мрежа по зеленчукови култури

10
Първата среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчуковите култури се проведе на 5 и 6 юли, 2010 в ИЗК "Марица", Пловдив под егидата на проекта EU-BALKANVEGETABLES. На събитието присъстваха водещи изследователи в областта на зеленчуците.

прочети повече

Първа среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчукови култури

9

Първата среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчуковите култури ще се състои на 5-6 юли, 2010 в Пловдив под егидата на проекта EU-BALKANVEGETABLES. Поканени са водещи изследователи от Балканските страни, посветени на науката по зеленчуковите култури. Те ще представят състоянието на науката в техните страни и ще споделят своите професионални постижения и проблеми.

 

прочети повече

на горе