Новини и актуални събития

БАЛКАНСКА МРЕЖА - Втора среща - Пълна програма 14.04.12

Балканска мрежа

Втора среща

23 – 24 април 2012

В ПловдивБългария

В Института по зеленчукови култури „Марица”

32 Брезовско шосе

Зала за конференции


ПРОГРАМА

Първи ден - 23 април 2011


9.00ч

Регистрация

9.30h

Приветствия доц. д-р Д. Костова, Координатор на проект EU-BALKANVEGETABLES


Работна среща I

Финансова подкрепа за градинарската наука – успешни примери в Европа; проблеми и перспективи за България и другите Балкански страни

 

 

9.30h9.45h

Презентация 1 Финансиране на земеделската наука в България. Възможности и проблеми

Доц. д-р С. Машева, Директор ИЗК „Марица” - Пловдив

Презентация 2 Как да спечелим Европейско финансиране. Уроци получени от 20 годишна практика

Д-р Ханс де Стьор, Университет в Гент, Факултет по Биоинженерство

Катедра Аграрна икономика, Департамент Аграрен маркетинг и управление, Белгия

10.00h


10.15h

10.30h

10.45h

11.00h

 

Презентация 3 "Спин-оф или спин-ин: Кога е разумно не или да напуснем партниращата изследователска структура?"

Доц. д-р Иван Чалъков, Катедра Институционална и приложна социология, Пловдивски Университет

Старши изследовател към катедра наука, образование и иновации към БАН, София, България

Презентация 4 Практиката на Института по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка относно финансирането и самофинансирането на изследователските програми

Д-р Милан Здравкович, Директор на Института по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия

Презентация 5 Пътища за финансиране и самофинансиране на градинарската наука в Института по полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Сърбия

Д-р Янко Червенски, Селекционер в Института по полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Сърбия

Кафе пауза

Презентация 6 " Устойчивост на науката в рамките на Факултета по земеделие – Университет Гоце Делчев, Щип"

Проф. Илия Каров, Декан, Университет Гоце Делчев, Щип, Факултет по земеделие, Република Македония

11.15h

Презентация 7 "Предизвикателства и ограничения при финансиране на градинарската наука в Албания

Проф. Астрит Балиу, Аграрен Университет, Тирана, Факултет по земеделие, Катедра Градинарство

11.30h

Презентация 8 "Състояние и перспективи за финансиране на научни изследвания в Добруджанския земеделски институт

Доц. д-р Иван Киряков, Директор на Добруджанския земеделски институт, Добрич

11.45h

Презентация 9 "Европейска политика за почвите. Международно и национално финансиране на изследванията”

Доц. д-р Тотка Митова, Директор на Института по почвознание, агротехнологии и растителна защита "Никола Пушкаров", София

12.00h

Презентация 10 “Финансиране на научните изследвания в областта на растителните биотехнологии – проблеми и възможности”

Проф. д-р Росица Бъчварова, Директор на Агробиоинститут, София

12.15h

 

Дискусия

Втори ден - 24 април 2011


Работна среща II

Европейската стратегия за Дунавския регионвъзможности и перспективи за сътрудничество в рамките на Балканската мрежа

 

 

10.00h


10.20h
10.40h
11.00h

11.30h

Презентация 1 "Приоритети във връзка с опазване на биологичното разнообразие и механизми на действие на Стратегията на ЕС за дунавски регион"

Тихомира Славейкова, Младши експерт към Отдела по биологично разнообразие, Националната служба за защита на природата, Министерство на околната среда и водите

Презентация 2 “Финасиране на научните изследвания в България

Проф. дсн Живко Данаилов, Председател на постоянната научно-експертната комисия по селскостопански науки към Фонд Научни изледвания, Министерство на образованието, младежта и науката

Презентация 3Съхраняване на зеленчукови генетични ресурси в Румъния

Д-р Данела Мирариу, Банка за растителни генетични ресурси, Сукаева, Румъния

Кафе пауза

Дискусия


БАЛКАНСКА МРЕЖА - Втора среща - Пълна програма

на горе