Новини и актуални събития

Първа среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчукови култури 16.06.10

Първата среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчуковите култури ще се състои на 5-6 юли, 2010 в Пловдив под егидата на проекта EU-BALKANVEGETABLES. Поканени са водещи изследователи от Балканските страни, посветени на науката по зеленчуковите култури. Те ще представят състоянието на науката в техните страни и ще споделят своите професионални постижения и проблеми.

Целта на Балканската мрежа е да форсира обединяването на изследователски програми; да улесни експлоатирането и разпространението на научните резултати, както и съвместното използване на апаратура и съоръжения.

 

Предварителна програма
Първа среща на Балканската Мрежа 5 и 6 юли, Пловдив
Институт по зеленчукови култури „Марица”
Конферентна зала

Първи ден: Понеделник, 5ти юли

9.45-10.00 – Регистрация
10.00 – 10.15 - Откриване – д-р С. Машева, директор на ИЗК”Марица”
10.15-10.30 – Оценка на резултатите от проект EU-BALKANVEGETABLES получени през първите две години – д-р Д. Костова – координатор на проекта


Първа сесия – Състояние на научните изследвания върху зеленчуковите култури в Балканските страни – силни и слаби страни; насоки на бъдещо развитие;
Модератор: проф. Юксел Тюзел, Турция
10.30-10.45 – д-р Г. Антонова, Отдел селекция, ИЗК”Марица”
10.45-11.00 – проф. Астрид Балиу, Университет Тирана, Албания
11.00-11.15 – д.р Божидар Бенко, Отдел зеленчукови култури, Земеделски факултет, Университет Загреб, Хърватия
11.15-11.30 – Кафе-пауза
11.30-11.45 – Сания Фабек, Отдел зеленчукови култури, Земеделски факултет, Университет Загреб, Хърватия
11.45 -12.00 – д-р Саша Митрев, Ректор на Земеделския факултет, Университет "Гоце Делчев", Щип, Република Македония
12.00-12.15 – д-р Клаудиан Сорин Чиру – Главен Директор, Национален Институт за Изследвания и Развитие при картофи и захарно цвекло, INCDCSZ Брашов, Румъния
12.15-12.30 – д-р Виктор Лакатус, Директор по научната част, Изследователски и Развоен Институт по зеленчукови култури и цветя, Видра-Илфов, Румъния
12.30-14.00 – Обяд
14.00-14.15 – д-р Милан Здравкович, Директор, Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия
14.15-14.30 – д-р Миряна Миятович, Зам. Директор, Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия
14.30-14.45 – проф. Юксел Тюзел, ЕГЕ Университет, Измир, Турция
14.45-15.00 – д-р Ефтал Дузиман, ЕГЕ Университет, Измир, Турция
15.30-18.00 – Разходка из стария град
20.00 – Официална вечеря

Втори ден: Вторник, 6ти юли

9.00-9.30 – Посещение на лаборатории и култивационни съоръжения в ИЗК „Марица”
9.30-10.00 – Клъстер по храните – цел и политика, д-р Кийт Харап, Независим научен консултант към Европейската Комисия; Координатор на FOOD cluster (Великобритания)


Втора сесия – Дискусии и вземане на решения за бъдещо сътрудничество;
Модератор: д-р Кийт Харап
10.00-12.30 – Кръгла маса и кафе-пауза:
Дискутиране върху презентациите от първа сесия; Определяне на Балканските работни групи върху: 1) Управление и оценка на генетичните ресурси от зеленчукови култури; 2) Селекция, сортоподдържане и семепроизводство при зеленчуковите култури; 3) Управление на почвеното плодородие във връзка с отглеждането на зеленчуковите култури и 4) Управление на риска от неприятели при зеленчуковите култури; Обсъждане на следващата среща на работните групи за дискутиране на проблеми и вземане на решения; Създаване на Уеб страница “Balkan Vegetables”; Подписване на МЕМОРАНДУМ
13.30 Обяд в Бачковски манастир; разглеждане на Манастира
20.00 Вечеря

www.balkanvegetables.eu
Maritsa Vegetables Crops Research Institute

 

на горе