Информация за проекта EU Balkan Vegetables

Резюме

Balkan Vegetables

Инициативите на проект «Балкански изследователски център по зеленчуците за трансфер на Европейски знания, изследвания и практика» целят подкрепа за Института по зеленчукови култури (ИЗК) «Марица», Пловдив, за да се оформи като водещ изследователски център в областта на зеленчукопроизводството на Балканите. Дейностите на проекта включват:

1) Лекции на изтъкнати учени от водещи Европейски институти за трансфер на последните достижения на Европейската наука;

2) Повишаване професионалната квалификация на млади изследователи от ИЗК „Марица” и обмен на изследователски опит на старши изследователи чрез посещения в известни Европейски институти;

3) Обновяване на техническата инфрастуктура на ИЗК „Марица”;

4) Установяване на ИЗК «Марица» като Център за разпространение на Европейски знания и практики в областта на зеленчукопроизводството на Балканите чрез активно сътрудничество между сродни институти;

5) Подкрепа на Центъра за Трансфер на Технологии (ЦТТ) към ИЗК «Марица» като иновативен интерфейс между Института, зеленчукопроизводители и преработватели за трансфер на прогресивни Европейски технологии.


Всички дейности по проекта се провеждат в сътрудничество с престижни изследователски институти в Европа като Отдел Генетика и селекция към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Монфаве, Франция; Изследователски институт по органично земеделие, Фрик, Швейцария; Вагенинген Университет и Изследователски Център, Холандия; Научен Институт за производство на храни, Бари, Италия; Изследователски център за растителни биотехнологии, Метопанто, Италия; Агенция за развитие Източна Холандия, както и със сродни институти на Балканите.

на горе

Работни пакети

Работен пакет 1

Заглавие: Управление на проекта
Цел: Да управлява изпълнението на дейностите по проекта; да координира правилното изразходване на средствата съгласно финансовия план на проекта.

постигнати резултати по работния пакет

Работен пакет 2

Заглавие: Лекции на изтъкнати учени от водещи Европейски институти
Цел: Запознаване на широк кръг от изследователи, специалисти и практици с последните постижения на европейското знание в областта на растителното генетично разнообразие и молекулярната селекция; модерни аспекти на устойчивостта на растенията към вирусни болести; хранене на растенията и биоторове; биологичен контрол на болести по растенията с антагонистични микроорганизми; компостът като гарант за качество и растително здраве при производството на зеленчуци.

постигнати резултати по работния пакет

Работен пакет 3

Заглавие: Специализации и научни посещения на изследователите на ИЗК „Марица” във водещи Европейски институти
Цел: 1. Повишаване професионалната квалификация на младите изследователи чрез краткосрочни специализации; 2. Научни посещения на старши изследователи за обмен на знания и опит.

постигнати резултати по работния пакет

Работен пакет 4

Заглавие: Обновяване на техническата инфрастуктура на ИЗК „Марица”
Цел: Подобряване и повишаване на техническия статус на института със съвременно оборудване

постигнати резултати по работния пакет

Работен пакет 5

Заглавие: ИЗК „Марица” - Балкански център по зеленчуците за подкрепа и разпространение на европейски знания и практики
Цел: Изграждане на ИЗК „Марица” като център за разпространение на европейски знания и практики в областта на зеленчуковата наука в България и на Балканите.

постигнати резултати по работния пакет

на горе