Реализирани етапи по проекта

Работен пакет 1

Поддържа се добра комуникация между ръководителите на работните пакети, членовете на научния и управителен борд и другите участници, включени в проектните дейности. ...

подробно описание и снимки

Работен пакет 2

Д-р Матилд Кос, отдел Генетика и селекция към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Монфаве, Франция Теми на лекциите: - Молекулярни маркери - Генно и QTL картиране - Селекция на домати: цели и традиционни методи - Молекулярни маркери и биотехнологии при селекцията на домати ...

подробно описание и снимки

Д-р Карол Каранта, Отдел Генетика и селекция при зеленчуковите култури към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Монфаве, Франция ...

подробно описание и снимки

Линзе Рижсуик, Агенция за развитие на Източна Холандия, Холандия; Тема на лекцията: «Развитие на местни клъстери по храните: стъпка напред за по-добро сътрудничество между частни компании, производители и изследователски институти» ...

подробно описание и снимки

Д-р Филомена Кариеро, Метапонтум Агробиос, Метапонто, Италия Теми на лекциите: - ТИЛИНГ технологията и нейното приложение - Практически резултати на Агробиос от приложението на ТИЛИНГ-технологията при домати и пшеница - Приложение на ТИЛИНГ (Еко ТИЛИНГ) за откриване на естествен полиморфизъм (практически резултати при домати и пшеница) ...

подробно описание и снимки

Д-р Клаудио Алтомаре, Научен Институт за производство на храни, Бари, Италия Теми на лекциите: - Биологичен контрол на болести по растенията чрез микроорганизми антагонисти: принципи и практика - I част - Биологичен контрол на болести по растенията чрез микроорганизми антагонисти: принципи и практика - II част - Вторичните метаболити от микроскопични гъби в растителната патология - Биоторове: микробиологичният отговор за устойчиво управление на почвеното плодородие ...

подробно описание и снимки

Д-р Рене Ланкхорст, Вагенинген Университет и Изследователски Център, Холандия Теми на лекциите: - EU-SOL - пример за успешен интегриран проект към Шеста Рамкова Програма на Европейския Съюз: Наука, Организация и Управление на проекта ...

подробно описание и снимки

Д-р Жак Фукс, Институт по органично земеделие (FiBL), Фрик, Швейцария Теми на лекциите: - Биологични основи на компостирането - Влияние на компоста върху плодородието на почвата и здравното състояние на растенията - Контролираното качество води до производство на добър компост ...

подробно описание и снимки

Работен пакет 3

Специализация на младши научния сътрудник Ганчо Пасев в Misión Biológica De Galicia, Понтеведра, Испания ...

подробно описание и снимки

Работен пакет 4

Една от основните задачи на проекта EU-BALKANVEGETABLES е да подобри техническата инфраструктура на ИЗК „Марица”, чиито изследователски приоритети, изброени по-долу, са фокусирани върху съвременни селекционни и технологични подходи в съответствие с Европейските стратегии за повишаване на добивите като същевременно се съхранява здравето на потребителите и се намаляват щетите върху околната среда ...

подробно описание и снимки

Работен пакет 5

23-24 април, 2012 г. бяха дните, които събраха учените от Балканската мрежа по зеленчуците в ИЗК „Марица” – Пловдив. На срещата присъстваха и представители на Селскостопанска Академия (ССА), Министерството на земеделието, директори и колеги от институти към ССА и Аграрния Университет. Тази среща е иницирана от проект EU-BAKANVEGETABLES към Седма рамкова програма на Европейската Комисия. ...

подробно описание и снимки

Доматеният сок „Пловдивска каротина” спечели наградата за български иновативен продукт на Международната селскостопанска изложба „Агра 2012“. ...

подробно описание и снимки

На 29.11.2011г. в Конферентната зала на ИЗК „Марица” – Пловдив се проведе представянето на доматен сок „Пловдивска каротина”. На срещата присъстваха представители от Министерство на земеделието, Пловдивска земеделска камара, Община „Родопи”; колеги от ИЗК „Марица”, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии, Институт за изследване и развитие на храните, Институт по органична химия с център по фитохимия, както и представители на бизнеса. ...

подробно описание и снимки

Първата среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчуковите култури се проведе на 5 и 6 юли, 2010 в ИЗК "Марица", Пловдив под егидата на проекта EU-BALKANVEGETABLES. На събитието присъстваха водещи изследователи в областта на зеленчуците. ...

подробно описание и снимки

Първи стъпки за подобряване инфраструктурата на Центъра за Трансфер на Технологии Марица. Първи стъпки за активиране и определяне участниците в Балканския линк. ...

подробно описание и снимки