Реализирани етапи по проекта

Линзе Рижсуик, Агенция за развитие на Източна Холандия, Холандия

Тема на лекцията: «Развитие на местни клъстери по храните: стъпка напред за по-добро сътрудничество между частни компании, производители и изследователски институти»

Аудитория: Студенти от Аграрен Университет, Пловдив; учени от Институт по растителни и генетични ресурси, Садово; Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив; Институт по консервна промишленост, Пловдив; представители от Агенция за регионално развитие и Бизнес Център, Пловдив и от Областна администрация, Пазарджик.

Резултати:
1. Проведе се среща дискусия с представители от Агенцията за регионално развитие, Пловдив, областна администрация, Пазарджик и производители относно изграждането на клъстер по храните за Южен Централен Район на България; създаване на сътрудничество между наука–индустрия–политика; обсъждане на SWOT и SOR анализите за производствения и изследователския сектор по храните за Южен Централен Район. Предстои провеждане на среща с учени от други институти, представители на хранителната индустрия и на местната власт за обсъждане възможности за обединяване и бъдещо сътрудничество.
2. Разпространение на лекциите по електронен път за всички участници.

на горе