Реализирани етапи по проекта

Д-р Карол Каранта, Отдел Генетика и селекция при зеленчуковите култури към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Монфаве, Франция

Теми на лекциите:
- Генетика на устойчивостта на растенията към вирусни болести
- Функционални аспекти и характеристики на гените, контролиращи устойчивостта към растителни вируси
- Селекция и управление на трайната устойчивост към вируси при домати и пипер

Аудитория: Студенти от Аграрен Университет, Пловдив; учени от Институт по растителни и генетични ресурси, Садово; Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив; учени от Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия

Резултати:
1. Обсъждане на бъдеща съвместна програма
2. Обсъждане краткосрочна специализация на млад учен от ИЗК”Марица” в INRA
3. Разпространение на лекциите (Английски и български версии) по електронен път за всички участници

на горе