Реализирани етапи по проекта

Управление на проекта

Поддържа се добра комуникация между ръководителите на работните пакети, членовете на научния и управителен борд и другите участници, включени в проектните дейности. По този начин се създаде прозрачно управление и ефективни връзки между всички заинтересовани лица, които помагат за прогреса на проекта и за непрекъснат обмен на идеи и материали.

на горе