Реализирани етапи по проекта

Работен пакет 5

Първи стъпки за подобряване инфраструктурата на Центъра за Трансфер на Технологии Марица като конкурентен и уникален иновативен център в областта на градинарството.

Основният резултат до този момент касае подобряването на инфраструктурата на Центъра за Трансфер на Технологии. Стара зала за дегустации беше реконструирана в модерна конферентна зала с мениджърски офис и комфортно лоби. Залата се използва за провеждането на лекторските курсове; за презентации на придобитите знания от млади учени, обучавани в чужбина; за осъществяване различни дейности касаещи трансфер на технологии, срещи и курсове с фермери, производители и преработватели.

Предвижданите срещи с колеги от Балканския регион също ще се провеждат тук.

Първи стъпки за активиране и определяне участниците в Балканския линк вече са направени чрез провеждането на лекторските курсове

Курсовете бяха посетени от разнообразна аудитория – студенти, изследователи, преподаватели, фермери и др. Учени от сродни институти в България участваха активно в дискусиите. Наши специални гости бяха колегите от Института по зеленчукови култури, Смедеревска паланка, Република Сърбия.

на горе