Реализирани етапи по проекта

Първа среща на Балканската мрежа по зеленчуковите култури - Работен пакет 5

Първата среща на участниците в Балканската мрежа по зеленчуковите култури се проведе на 5 и 6 юли, 2010 в ИЗК „Марица”, Пловдив под егидата на проекта EU-BALKANVEGETABLES. На събитието присъстваха водещи изследователи в областта на зеленчуците - проф. Астрит Балю, Аграрен Университет, Тирана,Албания; Фиданка Трайкова, Университет "Гоце Делчев", Щип, Република Македония; д-р Виктор Лакатус, Изследователски институт по зеленчукови култури и цветя, Видра-Илфов, Румъния; д-р Клаудиан Сорин Чиру – Национален Изследователски Институт по картофи и захарно цвекло, Брашов, Румъния; д-р Милан Здравкович, д-р Миряна Миятович и д-р Милка Джоканович, Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия; проф. Юксел Тюзел и д-р Ефтал Дюзаман, ЕГЕ Университет, Измир, Турция; д-р Божидар Бенко и Саня Фабек, Земеделски факултет, Университет Загреб, Хърватия.

Първият ден на форума бяха направени презентации за състоянието и перспективите за развитие на зеленчуковата наука в Балканските страни. В изложенията си всеки един от участниците изтъкна проблемите и предизвикателствата пред изследователите в тази област. Всички участници подкрепиха идеята за обединяване и търсене на пътища са осъществяването й. Г-н Н. Джинович от „Superior seeds”, частна селекционна къща от Сърбия, представи компанията и нейните постижения. Г-н Джинович представи насоките на развитие и проблемите на зеленчукопроизводството от гледна точка на частните производители.

На форума присъства и д-р Кийт Харап, Независим Научен Консултант към Европейската Комисия. През втория ден на срещата той, като един от координаторите на Европейския Хранителен Клъстер направи презентация на тема: „Клъстер по храните – цел и политика”, в която се изтъкна необходимостта от създаване на ефективна връзка между изследователските институции, бизнеса и политиката. Д-р Харап бе модератор на кръглата маса, проведена през втория ден на форума. Основната тема на дискусията бе възможностите за сътрудничество между балканските партньори за изграждане на обща стратегия за развитието на зеленчуковата наука на Балканите. Създадена бе Контактна група, която пое отговорността за по-нататъшното управление и развитие на Балканската мрежа по зеленчуците.
Всички участници подписаха Заключителен меморандум на събитието.

Презентации от събитието:

BALKAN VEGETABLE RESEARCH CENTRE FOR TRANSFER OF EUROPEAN KNOWLEDGE, RESEARCH AND PRACTICE
Concluding memorandum of Balkan linkage kick-off meeting
EARLY TOMATO IN SERBIA - Superior
Institute for Vegetable Crops in Smederevska Palanka, Serbia
ROMANIAN VEGETABLES STATUS AND TRENDS
SCIENTIFIC INVESTIGATIONS IN VEGETABLE CROPS IN BULGARIA
States and Perspectives of Vegatable Crops in Croatia Prezentacija Croatia
The protection of vegetable crops from Diseases, Pests and Weedsprez bugarska
TRENDS & CONSTRAINS IN VEGETABLE PRODUCTION IN ALBANIA
Vegetable Production in Turkey I. Genes and Seeds - Eftal Plovdiv
Vegetable Production in Turkey II. Management of Production [BULGARIA]
Plovdiv presentation
Bulgaria-2010-01
Bulgaria-2010-02

на горе