Реализирани етапи по проекта

Д-р Матилд Кос, гостуващ лектор в областта на МОЛЕКУЛЯРНАТА СЕЛЕКЦИЯ

1. Гостуващ лектор в областта на МОЛЕКУЛЯРНАТА СЕЛЕКЦИЯ

Д-р Матилде Кос, отдел Генетика и селекция към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Монфаве, Франция

Теми на лекциите:

- Молекулярни маркери

- Генно и QTL картиране

- Селекция на домати: цели и традиционни методи

- Молекулярни маркери и биотехнологии при селекцията на домати

Аудитория: Учени, преподаватели, специалисти и студенти в областта на молекулярната биология и растителната селекция от Пловдивски Университет, Аграрен Университет, Пловдив; Добруджански Земеделски Институт, Генерал Тошево; Институт по царевицата, Кнежа; Институт по растителни и генетични ресурси, Садово; АгроБиоИнститут, София; Институт по генетика, София; Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив

Резултати:

1. Споразумение за ръководство и консултиране на изследванията в областта на молекулярната селекция

2. Спецификация на програма за пост-докторантско обучение на д-р Станислава Грозева, Лаборатория по тъканни култури в отдел Генетика и селекция, Монфаве към Института за Национални Агрономически Изследвания (INRA), Франция

3. Разпространение на лекциите (английски и български версии) по електронен път

на горе