Реализирани етапи по проекта

Гостуващ лектор в областта на МОЛЕКУЛЯРНАТА ГЕНЕТИКА

Д-р Филомена Кариеро, Метапонтум Агробиос, Метапонто, Италия

Теми на лекциите:

- ТИЛИНГ технологията и нейното приложение

- Практически резултати на Агробиос от приложението на ТИЛИНГ-технологията при домати и пшеница

- Приложение на ТИЛИНГ (Еко ТИЛИНГ) за откриване на естествен полиморфизъм (практически резултати при домати и пшеница)

Аудитория: Учени, лектори, специалисти и студенти в областта на молекулярната биология и растителната селекция от Аграрен Университет, Пловдив; Институт по растителни и генетични ресурси, Садово; Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив, гостуващи учени от Институт по зеленчукови култури, Смедеревска Паланка, Сърбия

Резултати:

1. Обсъждане на бъдеща съвместна програма и подготовка на съвместен проект

2. Разпространение на лекциите (английски и български версии)по електронен път

на горе