Реализирани етапи по проекта

Специализации и научни посещения на колектива на ИЗК „Марица”

Специализация на младши научния сътрудник Ганчо Пасев в Misión Biológica De Galicia, Понтеведра, Испания
Тема на специализацията: „Молекулярно характеризиране на гени в род Phaseolus, контролиращи устойчивост на вируси”
Ръководители: Д-р Марта Сантала и д-р Де Рон

Специализацията се проведе през периода 03.11-15.12. 2008. Програмата на специализацията включваше изследвания на генплазма от Phaseolus за присъствие на гени, контролиращи устойчивост на вирусни болести. Бяха проведени анализи целящи характеризиране на устойчивостта на P. vulgaris и P. сoccineus спрямо вируса на обикновената фасулева мозайка Bean common mosaic virus (BCMV). Присъствието на гените за устойчивост бе доказано чрез прилагане на Polymerase Chain Reaction (PCR) и използването на по-специфични Sequence Characterized  Amplified Regions (SCARs) маркери. Чрез този метод бе установено наличието в P. vulgaris и P. coccineus на следните гени за устойчивост на ВСМV: I, bc-3, bc-12. Чрез Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) метода бе оценено генетичното разнообразие в образци на P. coccineus. Той се базира на рестрикция на донорната ДНК и свързване на адаптери към новите фрагменти, които фрагменти по-късно се амплифицират чрез подбрани праймери. Протоколът се базира на нерадиоактивно визуализиране на получените AFLP фрагменти върху полиакриламиден гел.
Усвоените методи и познания ще бъдат приложени при оценка и характеризиране на богата и ценна ген-плазма от фасул, поддържана в ИЗК «Марица» по отношение на устойчивостта и към икономически важните вируси като ВСМV и Bean common mosaic necrotic virus (BCMNV).

на горе